Kalendarium

Środa, 2019-01-23

Imieniny: Fernandy, Jana

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1736896
  • Do końca roku: 342 dni
  • Do wakacji: 149 dni

Z życia świetlicy

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu i odrabiania prac domowych. Spędzanie czasu w świetlicy szkolnej sprzyja powszechnemu rozwojowi uczniów oraz nadrabianiu opóźnień w tym zakresie.
Nasza sala świetlicy wyposażona jest w wiele ciekawych gier edukacyjnych, programów multimedialnych, telewizor, odtwarzacz DVD, wideo do prezentacji programów i filmów edukacyjnych. Mamy trzy komputery z możliwością korzystania z Internetu. W sali jest tablica informacyjna, tablice korkowe do prezentacji prac uczniów oraz tablica do pisania kredą. Dysponujemy własnym, bogatym zbiorem kaset DVD, wideo i kaset muzycznych. Uczniowie na miejscu mogą korzystać ze słowników, encyklopedii, poradników i innych książek.

Zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości, rozwijają umiejętności i wychowują. Ważny zatem jest dobór odpowiednich treści zajęć i metod ich prowadzenia. Dotyczą one najbliższego otocznie dzieci – rodziny, szkoły, kolegów, obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie, miejscu Polski w Europie i świecie. Rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne. Uwzględniam także tematykę nawiązującą do dni uroczystych i świątecznych oraz mówię o zmianach zachodzących w przyrodzie w ciągu roku, o ochronie środowiska naturalnego, o złych skutkach nałogów, o higienie życia codziennego i higienie umysłowej. Zabawa jest, obok nauki, podstawową formą aktywności uczniów. Dlatego uczestnicy zajęć w świetlicy mają czas na dowolną zabawę zgodnie ze swoimi upodobaniami, które staram się kształtować, rozmawiając z nimi o ciekawych sposobach spędzania czasu , proponuję różnorodne zabawy i gry. Dbam o wyzwolenie jak największej aktywności poznawczej i twórczej. Odpowiednio dobrane, ciekawe zabawy i gry wzbogacają wiadomości i doświadczenia uczniów, kształtują umiejętności, angażują emocjonalnie, dają okazję do oceniania i wartościowania. Zajęcia świetlicowe wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą logicznego myślenia, wypowiadania się, pamięć, uwagę, pobudzają fantazję i wyobraźnię, a także wyrabiają wrażliwość estetyczną i muzyczną. Gry z zabawy ruchowe podnoszą sprawność fizyczną uczniów. Zajęcia w świetlicy szkolnej umożliwiają poznawanie i rozwój zainteresowań uczniów. Kształtują umiejętność współżycia i współdziałania w grupie.


W NASZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ PROWADZONE SĄ NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA:


- rozwijające umiejętności manualne ( zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, szycie, origami, decoupage i inne),
- rozbudzające zainteresowania czytelnicze (spotkania czytelnicze w naszej bibliotece szkolnej w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”),
- wzbogacające posiadane wiadomości, zaspakajanie ciekawości świat ( czytanie książek, encyklopedii, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z uczniami, gry dydaktyczne i edukacyjne),
- kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, puzzli, zabawy tematyczne, gry szachowe, odrabianie prac domowych),
- zwiększające sprawność fizyczną ( gry i zabawy zręcznościowe).
Szczególną uwagę zwracam na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbam o wdrażanie uczniów do przestrzegania przyjętych zasad, regulaminu o wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych (kształtowanie postawy asertywnej), ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.

 

1.      Zajęcia plastyczno-techniczne – są to najbardziej lubiane zajęcia przez dzieci i dlatego im się poświęca najwięcej czasu. Dzięki nim rozwija się spostrzegawczość, dokładność i wrażliwość estetyczna, doskonalona jest umiejętność manualno – techniczną.

 

Są to następujące zajęcia: rysowanie kredkami, pastelami; wykonywanie mozaik z papieru kolorowego, skorupek z jaj, wycinanki, wydzieranki orgiami, malowanie farbami , pastą do zębów, świecą, elementy bibułkarstwa, praca metodami plastycznymi m.in. quilling, decoupage.

 

2.      Zajęcia „Żywego Słowa” – podczas tych zajęć wspomaga się funkcję dydaktyczną szkoły. Podczas tych zajęć pomagam rozwiązywać, odrabiać lekcje, utrwalamy materiał poprzez zabawy o charakterze dydaktycznym.

 

Są to zajęcia: rozwiązywanie krzyżówek i rebusów, pogadanki na ważne tematy, doskonalenie czytania i starannego pisania.

 

3.      Zajęcia indywidualne – zajęcie te mają na celu wyciszyć dzieci, dostarczyć im zabawy, w którą lubią się bawić i która przynosi im przyjemność, pozwala także na odreagowanie powstałego napięcia. Zabawy te rozwijają także wyobraźnię, komunikowanie się, współdziałanie i zabawy w grupie: piłkarzy ki, klocki, puzzle, kolorowanki, gra w gry planszowe.

 

4.      Sportowo – ruchowe – poprawiają one samopoczucie dzieci. Oferowane gry, to gra w ping ponga, gry szachowe (organizowany raz do roku turniej gier szachowych), twister, mata do tańca, zabawy na świeżym powietrzu. Kształtują one sprawność motoryczną, koordynację ruchową i słuchową. Pamiętamy o przestrzeganiu dyscypliny, która wpływa na bezpieczeństwo, stwarzam atmosferę zdrowej rywalizacji i kształtuję umiejętność godnego przyjmowania porażki i zwycięstwa oraz kulturalnego dopingu.

 

5.      Zajęcie multimedialne – Pracując na programach edukacyjnych z matematyki, języka polskiego, czy bawiąc się w gry edukacyjne dzieci chętniej organizują swój czas spędzony na nauce poprzez zabawę. To lepsze wykorzystanie programów multimedialnych, filmów, materiałów dydaktycznych i Internetu, a stały dostęp do informacji poszerza wiedzę i rozwija zdolności.