Kalendarium

Środa, 2019-01-23

Imieniny: Fernandy, Jana

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1737029
  • Do końca roku: 342 dni
  • Do wakacji: 149 dni

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy-I etap projektu realizowany w roku 2008/2009

Od 2 września do 10 grudnia 2009 r. uczniowie klasy II ZSPiG  nr 2 w Szczyrku pod kierunkiem wychowawczyni Maryli Pilarz , uczestniczyli w realizacji Programu Europejskiego „ Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy".

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Koncepcja projektu oparta jest na teorii amerykańskiego psychologa H. Gardnera, który
w odniesieniu do dzieci wyróżnia 8 typów inteligencji: językową, ruchową, matematyczno - logiczną, manualno - przestrzenną, przyrodniczą, muzyczną , interpersonalną
i intrapersonalną. Celem zajęć było rozwijanie mocnych inteligencji dzieci oraz wzmacnianie słabych inteligencji mocnymi w oparciu o ustalony wcześniej profil inteligencji dziecka. Do realizacji zadania szkoła otrzymała pomoce dydaktyczne o wartości 8 000 zł.

Różnorodność i bogactwo pomocy pozwoliło na przygotowanie i prowadzenie ciekawych zajęć. Dzieci bardzo chętnie w nich uczestniczyły, choć często odbywały się one w soboty.

Podopieczni wykazywali wielką inicjatywę i pomysłowość w realizacji kolejnych tematów.

Projekt został zakończony prezentacją umiejętności uczniów, przygotowaną dla rodziców.

Dorośli mogli zobaczyć, co najlepiej potrafią ich dzieci oraz sami włączyli się do wspólnej zabawy.

Oprócz swoich podstawowych założeń, realizacja projektu przyniosła wiele korzyści. Nauczyciel lepiej poznał zdolności swoich uczniów, rodzice przekonali się , jak wiele potrafią ich dzieci, zaś sami uczniowie nauczyli się współpracy i zgodnego współdziałania.

Projekt udowodnił, że każde dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest te zdolności dostrzec, rozwijać

 i wspierać.

 

 

 

Wychowawca

Maryla Pilarz