Kalendarium

Środa, 2019-01-23

Imieniny: Fernandy, Jana

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 1736884
 • Do końca roku: 342 dni
 • Do wakacji: 149 dni

Młodzi Głosują - archiwum

„Młodzi Głosują"

 

 

 

Od kilku lat Gimnazjum nr 2 w Szczyrku współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej i uczestniczy w programie edukacyjnym „Młodzi Głosują":

 

 • W 2003 roku było to Młodzieżowe Referendum: Unia Europejska,
 • w 2005 roku -  Młodzieżowe Wybory Parlamentarne i Wybory Prezydenckie,
 • w 2007 - Wybory Parlamentarne,
 • w 2009 roku - Młodzi Głosują -  Parlament Europejski.

W ramach tego ostatniego projektu uczniowie zorganizowali młodzieżowe wybory do Parlamentu Europejskiego oraz prowadzili kampanię na rzecz wysokiej frekwencji.

 

Wszystkie akcje zorganizowane zostały przy merytorycznym i logistycznym wsparciu koordynatora akcji, którym jest mgr Krystyna Bieniek.

 

Młodzi ludzie - także niepełnoletni - mają swoje zdanie i poglądy. Program Młodzi Głosują daje im możliwość wypowiedzenia się w ważnych dla naszego kraju sprawach.

 

W ramach projektu Młodzi Głosują uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przygotowują i przeprowadzają w swoich szkołach w okresie poprzedzającym wybory działania edukacyjne na temat zasad i znaczenia udziału obywateli w wyborach demokratycznych, jak również:

 • prowadzą lokalne projekty młodzieżowe zachęcające do uczestnictwa w wyborach,
 • organizują w swojej szkole młodzieżowe wybory na podobnych zasadach, na jakich przeprowadzane są wybory powszechne.

Celem projektu Młodzi Głosują jest zmiana postawy społeczeństwa a w szczególności młodych ludzi do wyborów oraz działalności obywatelskiej. Nasz projekt ma przygotować uczniów do podejmowania świadomych decyzji wyborczych. Organizując w swojej szkole młodzieżowe wybory, uczniowie poznają w praktyce ich zasady i znaczenie, a także podejmują - często po raz pierwszy - ważną aktywność obywatelską.

 

Projekt towarzyszy wszystkim wyborom i referendom państwowym od roku 1995. W młodzieżowych wyborach do Parlamentu Europejskiego 2009 uczestniczyło 1480 szkół, a głosowało 200 tysięcy uczniów. W projekcie Młodzi głosują uczestniczyło dotąd prawie 2,5 miliona uczniów z całej Polski. Projekt uzyskał poparcie środowisk społecznych, a o jego efektach niejednokrotnie informowały media.

 

W trakcie udziału w projekcie Młodzi Głosują uczniowie:

 • zdobywają wiedzę na temat uczestnictwa obywatelskiego, ordynacji wyborczych, uprawnień samorządów terytorialnych, parlamentu, prezydenta;
 • zdobywają doświadczenie związane z aktywnością obywatelską i organizowaniem się dla dobra publicznego;
 • poznają ustrój polityczny III RP oraz znaczenie członkostwa Polski w Unii Europejskiej i prawa z niego wynikające;
 • sami przygotowują i przeprowadzają w szkole wybory, poznając w praktyce ich zasady i znaczenie.

Projekt Młodzi Głosują w swoim założeniu jest daleki od jakiejkolwiek agitacji politycznej - chodzi w nim wyłącznie o angażowanie młodych ludzi w demokratyczne wybory i obywatelskie działanie. Dlatego też wyniki wyborów młodzieżowych mają w pewnym sensie znaczenie drugorzędne - najważniejszy jest cały towarzyszący im proces edukacyjny.

Szeroko prowadzona akcja wyborów wśród młodzieży w przyszłości może zwiększyć frekwencję w wyborach powszechnych, a także ma szansę zmienić społeczne nastawienie do inicjatyw obywatelskich. Ten głos oddany przez młodych ludzi jest dla nich często pierwszą prawdziwą szansą wyrażenia własnego zdania w sprawach ważnych dla kraju!

 

Krystyna Bieniek