Kalendarium

Sobota, 2018-11-17

Imieniny: Grzegorza, Salomei

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1647783
  • Do końca roku: 44 dni
  • Do wakacji: 216 dni

Sprawozdanie Królowej Roku

Sprawozdanie Królowej Roku z działalności

w roku szkolnym 2013/14     Jako Królowa Jadwiga Roku 2013/14  starałam się wypełniać wszystkie moje obowiązki bardzo sumiennie. Robiłam to z wielką radością i zapałem. Już w wakacje rozpoczęłam swoją misję:

 

W lipcu wzięłam udział w II Biegu po Serce Zbója Szczyrka, czyli charytatywnej akcji sportowej, z której dochód przeznaczony był na rozwój Kliniki Kardiochirurgii w Zabrzu oraz na rehabilitację mojego braciszka Kubusia .Również w wakacje kwestowałam, zbierając pieniądze na operację serduszka małego Mateuszka. W tę akcję zaangażowani byli szczególnie członkowie naszego szkolnego zespołu „Klimczok”, wielu nauczycieli i uczniów. Mateuszek jest już operacji i cieszy się dobrym zdrowiem.

Na początku roku szkolnego wspólnie z rada pedagogiczną zastanawialiśmy się, co zrobić, by  dodać otuchy tym, którzy nie zawsze mają łatwo w życiu. Zainicjowałam powstanie w szkole drużyny Królowej Jadwigi, która przede wszystkim  zajmuje się pomocą uczniom, mającym problemy  z nauką . Dzięki moim wspaniałym koleżankom i kolegom akcja przyniosła pozytywne rezultaty.

Z inicjatywy księdza Szymona, naszego katechety powstała  w  szkole Róża Różańcowa pod wezwaniem Św. Jadwigi Królowej. Dzięki codziennej modlitwie naśladujemy choć troszeczkę naszą świętą patronkę w Jej zawierzeniu Bogu. W różańcu polecamy Matce Bożej  i Świętej Jadwidze wiele spraw szkolnych i osobistych.

Jako Królowa Roku, brałam udział w wielu imprezach miejskich i środowiskowych.

Na spotkaniach  mikołajkowych opowiadałam dzieciom o Królowej Jadwidze i jej wielkiej dobroci. Oczywiście wspólnie z Mikołajem rozdawałam prezenty. Dzieciom z domu dziecka, podarowaliśmy słodycze oraz książki, które specjalnie na ten cel zbierali uczniowie naszej szkoły w ramach akcji „I Ty zostań świętym Mikołajem”. Było wiele radości.

Brałam udział w wigilii dla samotnych mieszkańców naszego miasta, W rodzinnej i świątecznej atmosferze, przy góralskich kolędach zespołu „Klimczok” spędziliśmy bardzo wzruszające chwile.

Z okazji świat Bożego Narodzenia, wspólnie z Panią Dyrektor  i Panią Pedagog odwiedziłyśmy chorą na porażenie mózgowe Gabrysię, absolwentkę naszej szkoły. Gabrysia  i jej mama bardzo cieszyły się  z tego spotkania.

Miałam zaszczyt  z Panem Dyrektorem i góralami z „Klimczoka” składać życzenia świąteczne i noworoczne władzom miasta i powiatu.

Przed feriami byłam z wizytą w domu seniora „Spokojna Jesień”. Tam również kolędowaliśmy wspólnie z zespołem „Klimczok”. Bardzo podobało się  wszystkim podopiecznym ośrodka. Były to bardzo wzruszające chwile.

Odwiedziłam także Ośrodek Opieki Społecznej w Bielsku -Białej, gdzie podarowałam maskotki, które dostałam od Australijskiej fundacji Królowej Jadwigi.

Wzięłam również udział w uroczystościach 25-lecia Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Pile, dokąd pojechałam z p. dyrektorem i delegacją nauczycieli.

Jadwiżańska działalność Królowej Roku była dla mnie wielką radością i wyróżnieniem.

Dobiegła końca  moja kadencja  Królowej Roku  2013/2014. Dzisiaj chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy  w tym czasie mi  towarzyszyli, wspierali i  pomagali.

 - Panu  Dyrektorowi - Leszkowi Chrobakowi, ks. Szymonowi Czaudernie,  Paniom Nauczycielkom: Mirosławie Kani, Wiesławie Marek, Krystynie Bieniek, Izabeli Kani, Barbarze Jakubowskiej, Anecie Chrobak, Annie Jakubiec – Nikiel, Helenie Byrdy , Henryce Grzegorzek, Patrycji Pawełek, Sylwii Kąkol. Dziękuję,  że byliście Państwo ze mną,  sugerowali  różne działania i pomagali  w ich realizacji;

-dziękuję Pani Małgorzacie  Hołdys i zespołowi „Klimczok”, którzy  towarzyszyli mi  w wielu spotkaniach,  a szczególnie  w  uroczystościach w Krakowie.  Oprawa Mszy św.oraz występy w  seminarium uświetniły  tę  niepowtarzalną uroczystość;

 

-dziękuję Pani Radnej Powiatu Helenie Byrdy-Przybyła za udział w Zjeździe Rodziny Szkół Jadwiżańskich

 

-dziękuję Panu Burmistrzowi Wojciechowi Bydlińskiemu i władzom miasta za sfinansowanie wyjazdu naszej szkoły do Krakowa  oraz  obecność na uroczystościach w Katedrze Wawelskiej

 

-dziękuję Radzie Rodziców za  sponsorowanie wielu wspaniałych, podjętych w tym roku  działań. Należą do nich:

*wykonanie przez artystę plastyka  srebrnej  tarczy – logo naszej szkoły, którą  przekazaliśmy jako votum  dla naszej patronki  w  Katedrze Wawelskiej,

* ufundowanie nagród dla  uczestników wielu konkursów, zarówno  przeprowadzonych  w szkole  i  konkursów ogólnopolskich; wszystkie one służyły szerzeniu ideałów Świętej Jadwigi Królowej;

*ufundowanie  owoców i soków dla podopiecznych domu seniora, które przekazaliśmy w czasie kolędowego spotkania

*pokrycie kosztów wykonania rzeźb  - nagród dla nowych królowych, które wręczaliśmy  na tegorocznym spotkaniu Rodziny Szkół  Jadwiżańskich

*wyjazd na uroczystości w Krakowie

 

-dziękuję koleżankom i kolegom  za  współpracę, a  szczególnie:

*członkom  Szkolnej  Róży Różańcowej pod wezwaniem  św. Jadwigi Królowej za modlitwę; *kolegom  występującym  ze mną w scence  z życia Królowej Jadwigi  oraz wszystkim,   którzy pojechali do Krakowa, aby wziąć udział w tej wspaniałej uroczystości;

*za udział w konkursach oraz włączenie się w organizację akcji charytatywnych poprzez ofiarowanie książek, słodyczy i  przyborów, które zostały przekazane potrzebującym uczniom  oraz dzieciom z domu dziecka;

*za   pracę w ramach działań drużyny Królowej Jadwigi , gratuluję  jednocześnie   zdobywcom tytułu Dwórki lub Rycerza Królowej; to wspaniałe, że jest wielu uczniów chętnie pomagającym  swoim  rówieśnikom;

 

Mam nadzieję, że w nadchodzącym roku szkolnym  podejmiemy  dalsze działania służące  szerzeniu ideałów  reprezentowanych przez naszą patronkę  Świętą Królową Jadwigę.

Państwu nauczycielom, pracownikom szkoły, koleżankom i kolegom życzymy  udanych wakacji.  Do zobaczenia  we wrześniu.