Kalendarium

Środa, 2019-01-23

Imieniny: Fernandy, Jana

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 1736912
 • Do końca roku: 342 dni
 • Do wakacji: 149 dni

Comenius w naszej szkole

 

 

 

 

COMENIUS W NASZEJ SZKOLE !!!

Od września 2009 do czerwca 2011 nasza szkoła będzie brała udział w programie „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS – Partnerskie Projekty Szkół.

Autorkami projektu są p. Agnieszka Zątek i p. Sabina Kubica-Nikiel.

W sierpniu 2009 roku nasza szkoła otrzymała wiadomość o pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku i wysokiej jego ocenie.

Wraz z naszymi partnerami – Szkołą z Wilna oraz Liberca będziemy realizowali wspólny temat: „Przewodnik nastolatka po Europie”. Nasze działania ukierunkowane będą na stworzenie wspólnego przewodnika po naszych krajach w formie DVD oraz kalendarza na 2012 rok prezentującego poszczególne kraje biorące udział w tym projekcie.

Oprócz pracy nad ciekawym zagadnieniem największą atrakcją dla naszych uczniów będą wyjazdy do krajów partnerskich oraz spotkania z rówieśnikami. Mamy nadzieję iż ten projekt dodatkowo zmotywuje naszych uczniów do nauki języka angielskiego, dzięki czemu ich międzynarodowe kontakty będą mogły w pełni się rozwijać.

Dla naszej kadry z kolei będzie to wspaniała okazja do porównania systemów edukacyjnych, poznania nowych metod dydaktycznych oraz zdobycia dodatkowej wiedzy potrzebnej do pełnienia roli nauczyciela na miarę XXI wieku.

Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie projektu są:

mgr Agnieszka Zątek oraz mgr Sabina Kubica-Nikiel.

Cele szczegółowe Programu Comenius:

 • rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;

 • pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Cele operacyjne Programu Comenius:

 • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich;

 • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich, tak aby objąć wspólnymi działaniami oświatowymi w okresie trwania programu przynajmniej 3 miliony uczniów;

 • zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych;

 • wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie;

 • wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli;

 • wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania.

Działania wspierane w ramach Programu Comenius:

a. Mobilność obejmująca:

 • wymianę uczniów i kadry;

 • mobilność w szkołach dla uczniów oraz staże w szkołach lub przedsiębiorstwach dla kadry nauczycielskiej;

 • uczestnictwo w szkoleniach dla nauczycieli i pozostałej kadry nauczycielskiej;

 • wizyty studyjne i przygotowawcze w ramach działań związanych z mobilnością, partnerstwem, projektami lub sieciami (również seminaria kontaktowe);

 • praktyki dla nauczycieli i przyszłych nauczycieli;

b. Tworzenie partnerstw:

 • pomiędzy szkołami w celu rozwijania wspólnych projektów oświatowych dla uczniów i ich nauczycieli;

 • pomiędzy instytucjami pełniącymi rolę lokalnej lub regionalnej władzy oświatowej w celu wzmacniania europejskiego wymiaru w edukacji, realizacji celów programuComenius, rozwijania struktur współpracy międzynarodowej, w tym przygranicznej a w konsekwencji wzbogacenia oferty edukacyjnej dla uczniów (Comenius Regio od 2009 roku).

Kraje uczestniczące:

 • 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania

 • kraje EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia

 • kraj kandydujący do członkostwa w Unii Europejskiej: Turcja.