Kalendarium

Poniedziałek, 2018-05-28

Imieniny: Augustyna, Ingi

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1493394
  • Do końca roku: 217 dni
  • Do wakacji: 25 dni

Plan pracy w ZSPiG nr 2 - pierwszy etap projektu

Wykaz zajęć realizowanych w ramach programu

„Równy start – równe szanse” w ZSPiG NR2IMIĘ NAZWISKO PROWADZĄCEGO/RODZAJ PROWADZONYCH ZAJĘĆ

 

1.HenrykaGrzegorzek - zajęcia z matematyki w gimnazjum
2. Maria Pilarz - zajęcia z matematyki szkoła podstawowa
3. Mirosława Kubica - zajęcia z matematyki
szkoła podstawowa
4. Monika Bieniek - zajęcia integracyjno-przygotowawcze do sprawdzianu
5. Anna Jakubiec - Nikiel
-zajęcia integracyjno-przygotowawcze do sprawdzianu
6. Helena Byrdy -
zajęcia integracyjno-przygotowawcze do sprawdzianu z matematyki szkoła podstawowa
7. Jan Szermański -
integracyjno-przygotowawcze do sprawdzianu z historii
8. Wiesława Marek -  zajęcia przygotowujące do egzaminu w gimnazjum  z języka polskiego
9. Jan Szermańsk i-
-  zajęcia przygotowujące do egzaminu w gimnazjum  z historii
10. Patrycja Pawełek-
zajęcia przygotowujące do egzaminu w gimnazjum  z biologii
11. Patrycja Pawełek -
zajęcia przygotowujące do egzaminu w gimnazjum  z chemii
12. Krystyna Bieniek -
zajęcia przygotowujące do egzaminu w gimnazjum  z języka polskiego
13. Sabina Kubica-Nikiel-
zajęcia przygotowujące do egzaminu w gimnazjum  z języka angielskiego
14. Maria Pilarz- zajęcia humanistyczne
16. Mirosława Kania -  zajęcia nformatyczne /Zajęcia administracyjne
17. Mirosława Kubica -  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
18. Małgorzata Jasek - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
19. Halina Radłowska - zajęcia logopedyczne
20. Sabina Kubica-Nikiel - zajęcia z języka angielskiego
21. Klaudia Waluś - zajęcia z języka angielskiego
22. Dorota Byrt-  zajęcia z języka niemieckiego
23. Sylwia Kąkol - zajecia z języka francuskiego
24. Henryka Grzegorzek-  Koło matematyczne
25. Sławomir Wolańczyk -  Koło „Młody informatyk"
26. Monika Bieniek - opiekun pracowni komputerowej
27. Anna Jakubiec - Nikiel - opiekun pracowni komputerowej
28. Halina Chudy -  karta pływacka
29. Małgorzata Hołdys - "Poznaj ludzi swojego miasta "
30. Krystyna Bieniek -" Poznaj swój kraj "
31. Aneta Chrobak -  "Poznaj swój kraj"
32. Wiesława Marek - "Rodzinne pamiątki"
33. Wiesława Marek - "Wokół tajemnic języka"
34. Barbara Jakubowska -  warsztaty „Jaki jestem”
35. Barbara Jakubowska - "Pasje i zainteresowania"
36. Barbara Jakubowska - Warsztaty „Rozwój umiejętności

interpersonalnych” zajęcia psychologiczno-pedagogiczne

ARTTERAPIA