Kalendarium

Sobota, 2018-01-20

Imieniny: Fabioli, Miły

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1379726
  • Do końca roku: 345 dni
  • Do wakacji: 153 dni
Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja 2017/2018

Rekrutacja 2017/2018

 

Rekrutacja do pierwszej Klasy Szkoły Podstawowej 

 

 

KRYTERIA NABORU DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W ZESPOLE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM NR 2

W SZCZYRKU

 

 

  1. HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ/GIMNAZJUM.

1.Obowiązkiem rodziców jest zgłoszenie dziecka do I klasy szkoły podstawowej/ w obwodzie szoły w  której mieszka. Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły są przyjmowani z urzędu.

 

2.Do klasy I szkoły podstawowej należy zgłosić dziecko urodzone w roku 2010 (siedmiolatek) oraz  chętne dziecko sześcioletnie, czyli urodzone w roku 2011.

 

1.Postępowanie rekrutacyjne w przypadku dziecka spoza obwodu szkoły przeprowadza się na wniosek rodzica dziecka. Kryteria naboru zostały opracowane przez radę pedagogiczną w oparciu o Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty.

2.Postępowanie uzupełniające – przeprowadza się, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami.

3.Nabór do klasy I szkoły podstawowej  będzie trwać do 28.04.2017r. Rodzic zobowiązany jest zapisać dziecko, wypełniając formularz rekrutacyjny dostępny na stronie internetowej szkoły. Formularz można również odebrać w sekretariacie szkoły. 

KRYTERIA NABORU DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ /dotyczy uczniów spoza obwodu/.

1.Dziecko spoza obwodu może być przyjęte, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2.Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły ma uczeń:

 

-pochodzący z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci),

-wychowywany przez samotną matkę lub samotnego ojca,

-dziecko , którego przynajmniej jedno z rodziców jest nauczycielem,

- uczeń niepełnosprawny (orzeczenie o niepełnosprawności ),

- jedno lub oboje rodziców jest niepełnosprawne,

- uczeń wychowuje się w rodzinie zastępczej.

 

Formularz rekrutacyjny można  pobrać ze strony internetowej szkoły: http://zspignr2szczyrkszkolnastrona.pl  lub w sekretariacie.