Kalendarium

Środa, 2019-01-23

Imieniny: Fernandy, Jana

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1736975
  • Do końca roku: 342 dni
  • Do wakacji: 149 dni

Misja i wizja szkoły

Artykuły

Misja i wizja szkoły

2017-08-15

  

MISJA SZKOŁY

 

1. Jesteśmy po to, aby kształcić, wychowywać i zapewniać opiekę naszym uczniom.

Pragniemy wyposażyć ich w potrzebną wiedzę i umiejętności potrzebne do kontynuowania

kolejnego etapu nauki.

2. Chcemy wychować człowieka mającego poczucie własnej wartości i tożsamości narodowej.

3. Naszym wychowankom oferujemy swoją wiedzę, umiejętności i pomoc w rozwijaniu ich

zainteresowań i uzdolnień poprzez bogatą propozycję zajęć pozalekcyjnych.

4. Nieustannie zmierzamy do podniesienia jakości pracy szkoły, do jej rozwoju

organizacyjnego i wzbogacania zasobów materialnych.

ABSOLWENT SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

1. Ciekawy świata, przygotowany do dalszego kształcenia

2. Uczciwy

3. Empatyczny

4. Obowiązkowy

5. Odpowiedzialny

6. Komunikatywny

7. Aktywny

8. Kulturalny

9. Pogodny

WIZJA SZKOŁY

1. Nasi uczniowie:

- odróżniają dobro od zła

- są przygotowani do dalszego etapu kształcenia

- osiągają sukces na miarę swoich możliwości na sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym

- żyją w zgodzie z przyrodą i dostrzegają zagrożenia cywilizacyjne

- współuczestniczą w życiu szkoły, planowaniu jej kierunków działań i rozwoju, głównie

poprzez aktywnie działający samorząd uczniowski, wybrany w powszechnych,

demokratycznych wyborach

2. Rodzice naszych uczniów:

- współpracują ze szkołą, dając wsparcie, zrozumienie i bezpieczeństwo

- aktywnie uczestniczą w życiu

- są współodpowiedzialni za rozwój własnego dziecka i rozwój jakościowy szkoły

3. Nasza szkoła:

- jest bezpieczna, przyjazna i uczy samodzielności

- uczy szacunku dla drugiego człowieka

- traktuje dziecko ze zrozumieniem i poszanowaniem jego godności

- kształci postawy szacunku wobec tradycji przodków

- jest centrum kultury i sportu

- jest wyposażona na miarę XXI wieku

 

 

Czytaj więcej o: Misja i wizja szkoły