Kalendarium

Środa, 2019-01-23

Imieniny: Fernandy, Jana

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 1736959
 • Do końca roku: 342 dni
 • Do wakacji: 149 dni
Jesteś tutaj: Start / Wolontariat szkolny

Wolontariat szkolny

Artykuły

Rok szkolny 2018/2019

2018-11-21

Szczęście jest w dawaniu

 

            Z kopyta ruszył Szkolny Klub Wolontariatu działający przy naszej szkole. W tym roku szkolnym miało już miejsce kilka akcji, z czego najważniejsza jest „Prezent pod choinkę”.

Uczniowie przygotowywali paczki dla najuboższych dzieci z Ukrainy, Białorusi oraz Rumunii, a także dla tych, którzy aktualnie szukają własnego miejsca do życia – dzieci uchodźców. Czegoż w nich nie było? Artykuły higieniczne, szkolne, odzież, słodycze i oczywiście zabawki, za którymi tak tęsknią najmłodsi. W akcji wzięło udział aż 62 uczniów naszej szkoły, ale prezentów było jeszcze więcej, bo 72.  Dołączyły do nich również upominki ze szczyrkowskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej oraz kilkanaście paczek wirtualnych. Wszystkie zebrane niespodzianki zostały odwiezione 8 listopada do Dzięgielowa, gdzie mieści się siedziba koordynatora akcji. Cieszymy się, że słowa: „Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu”, które przyświecały działaniom, tak wielu osobom zapadły w serce.

 

Czytaj więcej o: Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2017/2018

2018-06-29
Powiększ zdjęcie

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

ZA ROK SZKOLNY 2017/18

 

 

            W minionym roku szkolnym, dokładnie 12 października 2017 roku zostało powołane Szkolne Koło Wolontariatu, przy którym działa również Szkolne Koło Caritas. W obu organizacjach działa łącznie 28 uczniów (dokładne dane zostały przedstawione  w sprawozdaniu za I semestr).

            Zarówno w  pierwszym jak i drugim semestrze miało miejsce sporo akcji, w których wolontariusze mogli brać udział.

 1. Szkolenie dla liderów wolontariatu. Miało ono miejsce 21.03.2018 r. Z naszej szkoły do udziału w nim zostały oddelegowane cztery uczennice. Były to: Karolina Nikiel, Paulina Marek, Zuzanna Nikiel i Wiktoria Marek. Szkolenie przybrało formę warsztatów i prowadziła je Monika Pendolska, trener na co dzień pracujący w Teatrze Grodzkim i koordynator Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej.
 2. Sprzedaż kartek świątecznych. Konkurs na najładniejszą kartkę świąteczną został ogłoszony przez Organizację Caritas w grudniu. Największy sukces osiągnęła w nim Anna Kurowska, która zdobyła w nim wyróżnienie. Następnie kartka jej pomysłu została wydrukowana i wraz z innymi przesłana do naszej szkoły w celach sprzedażowych. Udało nam się sprzedać aż 20 kartek. Dochód w całości został przekazany Caritasowi.
 3. Zbiórka żywności dla osób najuboższych z całego kraju. Akcja została przeprowadzona w dniach 9-10 marca 2018 roku i wzięło w niej udział dwunastu wolontariuszy. Polegała na przekonaniu klientów sklepu Biedronka do zapełnienia specjalnie w tym celu wystawionych koszy artykułami codziennej potrzeby z długą datą przydatności do spożycia. Szczyrkowscy wolontariusze zapełnili osiem pełnych koszy, których zawartość w całości została przekazana bielskiemu oddziałowi Caritas.
 4. Zbiórka na rzecz Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. W akcję najbardziej czynnie zaangażowały się trzy uczennice klasy II gimn.: Zuzanna Nikiel, Julia Wieczorek oraz Zuzanna Żądło. Polegała ona na tym, żeby zebrać jak największą ilość podarunków dla małych pacjentów bielskiej placówki. Uczniowie naszej szkoły przynosili: książki, gry planszowe, puzzle oraz artykuły plastyczne typu kredki, flamastry bloki itp. Zebrane rzeczy zostały przekazane na ręce siostry oddziałowej bielskiego szpitala – Danuty Stawczyk.
 5. Akcja pt. „Dzień Bezpiecznego Internetu”. Została ona zorganizowana  i przeprowadzona przez uczniów klas II i III gimnazjum, którzy przygotowali specjalne ulotki uwrażliwiające na problem. Obok gabinetu pedagoga szkolnego powstała gazetka okolicznościowa dotycząca bezpieczeństwa w sieci. Na koniec organizatorzy przeprowadzili zajęcia w klasie I SP.
 6. Zakończenie roku wolontariackiego. Zjazd odbył się w ośrodku Caritas w Czyrnej, dokąd opiekunki – Joanna Łaciak i Edyta Targosz – zabrały 16 najbardziej zaangażowanych wolontariuszy. Podczas spotkania nasi uczniowie mieli możliwość zaprezentowania Szkolnego Koła Caritas – opowiedzieli o najbardziej udanych i interesujących akcjach. Młodzież świetnie się bawiła i wymieniała swoimi doświadczeniami wolontariackimi podczas zorganizowanego wspólnego ogniska.

Wszystkie akcje zostały upamiętnione w specjalnie powstałej Kronice Wolontariatu, którą w minionym roku prowadziły Zuzanna Nikiel, która redagowała wpisy oraz Oliwia Wantoła, odpowiedzialna za jej oprawę.

Czytaj więcej o: Rok szkolny 2017/2018

Regulamin wolontariatu

2018-06-29

 

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu

 

w Szkole Podstawowej nr 2 w Szczyrku

 

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.
 2. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie dobrowolnej i nieodpłatnej pracy.
 3. Szkolny Klub Wolontariatu ma za zadanie pomagać potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

 

II. Cele i sposoby działania

 

 1. Celem Szkolnego Klubu Wolontariatu jest zaangażowanie młodych ludzi do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym , zapoznanie z ideą wolontariatu.
 2. Wolontariat ma na celu  aktywne działanie w sferze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej i w środowisku naturalnym.
 3. Klub stwarza przestrzeń dla takiej służby poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy..
 4. Przygotowanie uczniów do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
 5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
 6. Prowadzenie cyklicznych spotkań wolontariuszy.
 7. Współpraca z Samorządem Szkolnym.
 8. Klub angażuje się do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym.
 9. Klub aktywnie współpracuje m.in. z organizacją Caritas poprzez stworzenie Szkolnego Koła Caritasu.
 10. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczyrku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej o: Regulamin wolontariatu

Zasady pracy wolontariusza

2018-06-29

Zasady pracy wolontariusza:

 

 1. Pomagać innym najlepiej, jak potrafię.
 2. Uczyć się i realizować ideę współpracy.
 3. Otwarcie komunikować swoje spostrzeżenia i wątpliwości.
 4. Odpowiedzialnie wykonywać powierzone zadania.
 5. Poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, by działać lepiej.
 6. Korzystać z okazji do nauki.
 7. Otwarcie przyjmować nowe pomysły i szukać własnych rozwiązań.
 8. Unikać krytyki i traktować innych z szacunkiem.
 9. Pracować systematycznie i wytrwale.
 10. Uczestniczyć w spotkaniach grupy wolontaryjnej.
 11. Uprzedzać o swojej nieobecności.
 12. Starać się być jak najlepszym wolontariuszem.

 

 

                                                                                              ........................................................

                                                                                                       (podpis wolontariusza)

Czytaj więcej o: Zasady pracy wolontariusza

Pliki do pobrania